IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

FER+Plus (Projekt Zaželi) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište FER+Plus (Projekt Zaželi) koje se nalazi na adresi https://zazeli.opcina-fericanci.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva
(EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

• pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz
alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem
• dio slika i datoteka nemaju prikladan tekstualni opis, a nisu logotipi (alt tekst)
• pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su
isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. listopada 2020. godine.
Metoda upotrijebljena za pripremu Izjave je samoprocjena FER+Plus-a.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste FER+Plus. Sve upite i informacije u vezi pristupačnosti mrežnog sjedišta Projekta Zaželi korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ferplus7@gmail.com