O PROJEKTU

Poduzetnička lokalna udruga za savjetovanje “FER+PLUS” Feričanci koja u svom području djelovanja između ostalog sadrži i socijalnu djelatnost, uočila je problem koji je naročito izražen u ruralnim područjima, pa tako i u Feričancima i okolnim mjestima. Naime, radi se o većoj stopi nezaposlenosti uzrokovanoj lošijom konkurentnošću na tržištu rada i slabijom obrazovanošću žena. Karakteristika takvog društva je da žene ostaju raditi na domaćinstvima, a muškarci su ti koji se zapošljavaju. Takav način života dovodi do loše obrazovanosti žena, slabije društvene aktivnosti i socijalne isključenosti. Osim niza socijalnih problema, poput siromaštva, nezaposlenost smanjuje i kvalitetu života kroz smanjenubrigu za fizičko, mentalno i psihičko zdravlje, prerano starenje i općenito socijalnu isključenost iz svih sfera društvenog života. Navedenom uprilog idu i određeni statistički podaci na razini županije odnosno Općine Feričanci koji su u potpunoj korelaciji sa nacionalnim podacima.

Projektom je zaposleno 20 žena s područja Općine Feričanci te je osigurana potpora za 120 korisnika kojima je ova podrška nužna. Osobe starije od 65 godina, osim što po prihodima spadaju u najsiromašniju dobnu skupinu najviše su izloženi opasnosti od socijalne isključenosti.

woman
0
zaposlenih žena
calendar
0
mjeseci rada
group
0
korisnika
home
0
naselja

DETALJI PROJEKTA

Naziv projekta: Zaželi i pomozi Feričancima!

Broj ugovora projekta: UP.02.1.1.13.0061

Program projekta: Operativni programučinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Fond: Europski socijalni fond

Nositelj: Poduzetnička lokalna udruga za savjetovanje ”FER+PLUS” Feričanci

Projektni partneri: Centar za socijalnu skrb Našice i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Osijek

Razdoblje provedbe projekta: od 18.6.2020. do 18.12.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 1.857.300,00 kn

Sufinanciranje projekta: 85% sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna RH

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta života krajnjih korisnika, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju pružajući im podršku i olakšavajući im svakodnevni život. Također, projektom je omogućen pristup tržištu rada za 20 žena, pripadnica ciljne skupine, na vremenski rok od 12 mjeseci. Zaposlenim ženama osigurana je i edukacija kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

NOVOSTI

Povratak u školu

Povratak u školu 16.travnja 2021. godine započeo je program osposobljavanja naših djelatnica, od kojih 15 pohađa tečaj za gerontodomaćicu, a njih 5  tečaj njemačkog jezika,

Opširnije »